"Čítajme si v prírode"

03.06.2022

Dňa 3.6.2019 sa v EkoParku v Prešove, konal už šiesty ročník nášho vzdelávacieho podujatia "Čítajme si v prírode". Tému tohtoročného podujatia, bol príbeh Malého princa a odhalila nám ju tajnička s osemsmerovkou. 

Podujatie otvorila tradičná hymna podujatia a následne čitateľská rozcvička spočívajúca v čítaní jazykolamov. S rozcvičenými jazykmi sme sa pustili do čitateľského maratónu - každý účastník podujatia prečítal aspoň jednu vetu z knihy, ktorú si čítajúci podávali navzájom medzi sebou. 

Následne nás čakali súťaže, kde sme si precvičili aj telo. Úlohou súťažiacich v prvej súťaži bolo čo najrýchlejšie navinúť niť, na konci ktorej bola prichytená myš. Druhá súťaž nás preniesla k Malému princovi a spolu s ním sme absolvovali maratón po planétach. Na súťažiacich čakali krásne odmeny - knihy, maľovanky a samozrejme aj sladkosť. 

Po prestávke určenej na občerstvenie, sme sa pustili do čitateľského chaosu - všetci zúčastnení sa naraz pustili do čítania svojich kníh - miestami to znelo ako v úli ;)  a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Ďakujeme účastníkom podujatia - žiakom zo SŠ Matice slovenskej 11 v Prešove, DC a DS Sabinovská v Prešove a samozrejme našim klientom, za ich aktívne zapájanie sa do pripravených aktivít a tiež ďakujeme sponzorovi podujatia - Busiš a.s., ktorá nám zabezpečila pitný režim, pre účastníkov podujatia. podrobnejšie informácie o firme nájdete aj tu https://www.napoje.sk/


© 2020 Občianske združenie | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky