Opatrenia súvisiace so šírením nákazy koronavírusom

30.03.2020

Milí naši priaznivci,

radi by sme Vás oboznámili s aktuálnou situáciou, ktorá ovplyvnila možnosti a formy poskytovania našich sociálnych služieb. 

V súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len "HH UVZ") povolil postupné otváranie denných stacionárov od 3.6.2020Od tohto dňa začneme znovu poskytovať naše sociálne služby, no s určitými preventívnymi opatreniami zameranými na elimináciu ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb.  

Aktuálne platné opatrenia nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_22-6.pdf


Počas trvania tohto opatrenia sme Vám k dispozícii prostredníctvom telefónu - 0918 811 136, e-mailu - mostdoduse@gmail.com a na sociálnej sieti facebook.

Všetky aktuálne opatrenia vlády SR prijaté v súvislosti s touto nepriaznivou situáciou nájdete na: https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

Aktuálne informácie o situácii nájdete aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Ďalšie dôležité informácie a kontakty nájdete na stránke:

https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/COVID-19

© 2020 Občianske združenie | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky